B2B

Ako sa stať súčasťou príbehu CreGAAtine?

Author image

Kto sme?

Výrobcom CreGAAtine je Carnomed, d.o.o. Pre EÚ distribujeme produkty ako Carnomed Europe s.r.o.
Naše hlavné zameranie je výskum a vývoj v oblasti nutraceutík/doplnkov výživy založených na dôkazoch a tiež výroba a distribúcia konečných produktov.

Author image

Čo robíme?

Naša spoločnosť má 2 hlavné sektory, radi sa porozprávame o spolupráci v ktorejkoľvek z nich:

1. Výroba, predaj a distribúcia doplnkov výživy – dodávame na americký trh prostredníctvom našej dcérskej spoločnosti Carnomed USA, New York a trh EÚ prostredníctvom spoločnosti Carnomed Europe s.r.o., Bratislava Slovensko. Sme otvorení príležitostiam ako rozšíriť dostupnosť našich produktov koncovým spotreviteľom.

2. Výskum a vývoj – Úzko spolupracujeme a dôsledne prepájame integráciu s univerzitnými výskumnými inštitúciami. Systematicky a kontinuálne vykonávame predklinické a klinické štúdie a vyvíjame nové formuly, receptúry, doplnkov výživy ako aj doplnkov pre športovcov. Najnovším produktom v našom portfóliu je CreGAAtine, revolučná nová, patentovaná receptúra kreatínu.

Author image

Kde je CreGAAtine dostupný?

Len 6 mesiacov od uvedenia produktu na trh je CreGAAtine už dostupný vo viacerých európskych krajinách (Poľsko, Slovensko, Česká republika, Slovinsko, Srbsko, Chorvátsko, Čierna Hora, Bosna a Hercegovina...)

Map image

Pozývame vás, aby ste sa k nám pridali a stali súčasťou medzinárodného tímu na propagáciu a predaj tohto revolučného produktu. Máme perfektne fungujúci affiliate program pre ambasádorov a influencerov.

Author image

Ako nás môžete kontaktovať?

Môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formuláru alebo mailom na e-mailovej adrese: info@carnomed.com