NOVÁ vedecká štúdia: CreGAAtine u starších ľudí

Nová vedecká štúdia hodnotiaca účinok užívania CreGAAtine u starších ľudí bol publikovaný v Annals of Nutrition and Metabolism (Seper a kol., 2021). Štúdia hodnotila účinok CreGAAtinu na funkčný výkon, metabolizmus mozgu a svalov u ľudí nad 65 rokov.

So starnutím populácie sa u starších ľudí zvyšuje aj záujem o suplementáciu mikro a makroživín. Výskum sa zameriava na látky, ktoré môžu zlepšiť kognitívne funkcie a fyzické funkcie. Jednou z takých látok je aj kreatín, jeho využitie je však obmedzené možnosťami prenosu do bunky a tiež schopnosťou bunky ukladať kreatín. Avšak zloženie CreGAAtine, ktorý má štyri spôsoby vstupu do bunky, zabezpečí dostatočné množstvo kreatínu v bunke. Výskum sa zameriava na látky, ktoré môžu zlepšiť kognitívne funkcie a fyzické funkcie.

Jednou z takých látok je aj kreatín, jeho využitie je však obmedzené možnosťami prenosu do bunky a tiež schopnosťou bunky ukladať kreatín. Avšak zloženie CreGAAtine, ktorý má štyri spôsoby vstupu do bunky, zabezpečí dostatočné množstvo kreatínu v bunke.

Do štúdie bolo zahrnutých 21 účastníkov s priemerným vekom 69,9 rokov, z toho jedna skupina dostávala 2 vrecúška CreGAAtinu denne a druhá dostávala inulín ako placebo počas štyroch týždňov.

Výsledky štúdie ukázali, že skupina, ktorá dostávala CreGAAtine mala:

  • Vyššiu hladinu kreatínu v mozgu a svaloch.
  • GST meria rýchlosť, takže nižšie skóre znamená, že na prejdenie rovnakej vzdialenosti je potrebný kratší čas.
  • Mali vyššiu funkčnú silu a rovnováhu dolných končatín – merané testom 5X sadnúť-postaviť, 5XSST. 5XSST meria čas, ktorý človek potrebuje na to, aby sa postavil zo stoličky a znovu si sadol, teda nižšie skóre označuje schopnosť robiť to rýchlejšie.
  • Účastníci dostiahli lepšiu statická a dynamickú rovnováhu – hodnotená testom Timed Up and Go (TUGT).

Obrázok 1 ukazuje zmenu obsahu kreatínu vo svaloch (prvý horný sken) a mozgu (dolný). (šesť skenov). Oranžový pruh sa vzťahuje na CreGAAtine, zatiaľ čo zelený je na placebo.

 

Obrázok 2. ukazuje zmenu funkčnej kapacity meranú skóre GST, 5XSST a TUGT. Vo všetkých troch testoch mala skupina užívajúca CreGAAtine lešie výsledky ako účastníci užívajúci placebo, čo označuje nižší oranžový pruh na obrázku 2.


Obrázok 2. Výkon pri testoch funkčnosti

Záver: štúdia dokázala, že CreGAAtine u starších ľudí výrazne zvyšuje hladinu kreatínu vo svaloch a mozgu, zlepšuje silu a pohyblivosť dolných končatín, zvyšuje výkonnosť, rovnováhu a funkčnú mobilitu u starších ľudí.

Reference

Abellan Van Kan, G. (2009). Epidemiology and consequences of sarcopenia. The Journal of Nutrition, Health and Aging, 13(8), 708–712. https://doi.org/10.1007/s12603-009-0201-z

Cruz-Jentoft, A. J., Baeyens, J. P., Bauer, J. M., Boirie, Y., Cederholm, T., Landi, F., Martin, F. C., Michel, J.-P., Rolland, Y., Schneider, S. M., Topinková, E., Vandewoude, M., Zamboni, M., & European Working Group on Sarcopenia in Older People. (2010). Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis: Report of the European Working Group on Sarcopenia in Older People. Age and Ageing, 39(4), 412–423. https://doi.org/10.1093/ageing/afq034

Morley, J. E., Kim, M. J., Haren, M. T., Kevorkian, R., & Banks, W. A. (2005). Frailty and the aging male. The Aging Male, 8(3–4), 135–140. https://doi.org/10.1080/13685530500277232

Seper, V., Korovljev, D., Todorovic, N., Stajer, V., Ostojic, J., Nesic, N., & Ostojic, S. M. (2021). Guanidinoacetate-Creatine Supplementation Improves Functional Performance and Muscle and Brain Bioenergetics in the Elderly: A Pilot Study. Annals of Nutrition and Metabolism, 77(4), 244–247. https://doi.org/10.1159/000518499