Dokonalá kombinácia: Karnozin Extra + CreGAAtine

Ak chcete zvýšiť silu a odolnosť svojho tela prirodzeným spôsobom, toto je text pre vás.

Pravdepodobne ste už počuli v dnešnej ére výživových doplnkov pre športovcov o beta-alaníne. Nie je to však beta-alanín, čo z neho robí mimoriadnu látku vo svete fitness a športu, ale vzniká z neho látka – karnozín (beta-alanyl-L-histidín).

V texte nižšie objasníme, prečo je karnozín taká dôležitá látka, aké sú jeho priaznivé účinky, z ktorých väčšina pochádza z imidazolovej väzby v L-histidínovej zložke a aké sú jeho prínosy užívania v športe.

Je označených 7 oblastí, „frontov“, na ktorých je karnozín víťazom každého zápasu, čo vedie k zlepšeniu športového výkonu:

 

1. Reguluje hodnoty pH vo svale – odďaľuje únavu

2. Reguluje vápnik vo svaloch – zvyšuje silu svalového kontaktu

3. Má antioxidačnú kapacitu

4. Potláča glykáciu

5. Aktivuje karboanhydrázy

6. Chelátuje (viaže) ťažké kovy

7. Podporuje činnosť mitochondrí

 

Pri miernom až intenzívnom cvičení dochádza k akumulácii vodíkových iónov (H+) v kostrovom svale, čo znižuje hodnotu pH a ovplyvňuje tak činnosť svalov. Keď je primárnym zdrojom energie rozklad glukózy (proces nazývaný glykolýza), ku ktorému dochádza pri intenzívnom cvičení sa zvyšuje produkcia kyseliny mliečnej a H+ (vodíkové ióny). Zvýšené hladiny H+ vedú k ďalšiemu zníženiu hodnoty pH a vytvoreniu kyslého prostredia vo svaloch, čo je jedna z hlavných príčin svalovej únavy. Svalová únava vedie k zníženiu svalovej kapacity pre kontrakciu a neschopnosti vyvinúť kreatínovú silu potrebnú pre cvičenie [2].

 

Karnozín tiež aktivuje enzým nazývaný KARBOANHYDRÁZA. Karboanhydráza je tiež zodpovedná za udržiavanie optimálnej acidobázickej rovnováhy v tele [3],[4].

Ak sa dá poklesu pH zabrániť alebo ho oddialiť, môžeme tiež oddialiť svalovú únavu a predĺžiť tréning. Jednou z hlavných úloh karnozínu v našich svaloch je udržiavať hodnotu pH vo fyziologickom rozsahu a zabrániť jeho poklesu. Karnozín pôsobí ako tlmivý roztok, ktorý znižuje kyslosť v aktívnom svale počas cvičenia s vysokou intenzitou [5].

 

Zatiaľ čo karnozín znižuje kyslosť vyplývajúcu z použitia glukózy ako primárneho zdroja energie, CreGAAtine ponúka alternatívny zdroj energie vo forme fosfokreatínu. Mechanizmus bráni tomu, aby sa náš sval pri cvičení primárne spoliehal na glukózu čo vedie k rýchlejšej únave, ak neexistuje žiadny iný druh energie, ktorý by sa dal využiť.

 

Synergia CreGAAtine a Karnozín Extra
     
CreGAAtine Fosfokreatín ako zdroj energie Zapríčiní oneskorenú svalovú únavu a zvýšenú adaptáciu na tréning
Karnozín Extra Znižuuje aciditu, kyslosť, keď je glukóza primárnym zdrojom energie

 

Vápnik je jednou z kľúčových zložiek zodpovedných za svalovú kontrakciu.Keď nervový impulz dáva signál svalovej bunke na kontakt, je to vápnik, ktorý prenáša tento signál dovnútra bunky. Karnozín zabezpečí, že sa v tomto mechanizme zvýši citlivosť na vápnik.Čím vyššia je koncentrácia karnozínu v bunke, tým väčší je efekt na zvýšenie citlivosti [6]. Lepšie využitie vápnika vďaka karnozínu zvyšuje silu svalového kontaktu [7],[8].

Reaktívne formy kyslíka (ROS) môžu mať pozitívne aj negatívne účinky na svalovú bunku a jedným z nich je predčasná svalová únava, ktorá spôsobuje kŕče. Karnozin Extra má výrazne vysššiu antioxidačnú kapacitu v porovnaní s čistým karnozínom. Intenzívne cvičenie a svalová kontrakcia zvyšujú produkciu reaktívnych foriem kyslíka (ROS).

 

Karnozin Extra zvyšuje aj mitochondriálnu aktivitu, ktorá ovplyvňuje bioenergiu nášho tela, podobne ako pôsobí CreGAAtine. Karnozin Extra prejavuje svoju aktivitu zvýšením bazálneho dýchania v mitochondriách rovnako ako aj zvýšením kapacita dýchacieho reťazca v mitochondriách [9].

Na základe uvedených faktov je zrejmé, prečo si dovoľujeme tvrdiť, že Karnozin Extra a CreGAAtine vytvárajú dokonalú kombináciu.

 

 

Picture 1. The effect of Karnozina Extra i commercially available carnosine in concentration 2.0, 5.0 and 10.0 mM on mitochondrial activity, taken from Popovic. An in situ study of bioenergetic propertis of BHK21/C13 cells treated with Karnozin EXTRA® and NOW L­Carnosine® https://www.2021.febscongress.org/abstract_preview.aspx?idAbstractEnc=4424170095093093096099424170


[1] Skulachev, V.P. Biological role of carnosine in the functioning of excitable tissues.Centenary of Gulewitsch’s discovery. Biochem. (Mosc) 2000, 65, 749–750. [Google Scholar]

[2] MacClaren, D.P.; Gibson, H.; Parry-Billings, M.; Edwards, R.H.T. A review of metabolic and physiological factors in fatigue. Exerc. Sports Sci. Rev. 1989, 17, 29–68. [Google Scholar]

[3] Ohno, H., Hirata, F., Terayama, K., Kawarabayashi, T., Doi, R., Kondo, T. and Taniguchi, N., 1983. Effect of short physical exercise on the levels of zinc and carbonic anhydrase isoenzyme activities in human erythrocytes. European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology, 51(2), pp.257-268.

[4] Saada, M.C., Montero, J.L., Vullo, D., Scozzafava, A., Winum, J.Y. and Supuran, C.T., 2011. Carbonic anhydrase activators: gold nanoparticles coated with derivatized histamine, histidine, and carnosine show enhanced activatory effects on several mammalian isoforms. Journal of medicinal chemistry, 54(5), pp.1170-1177.

[5] Derave, W.; Ozdemir, M.S.; Harris, R.C.; Pottier, A.; Reyngoudt, H.; Koppo, K.; Wise, J.A.; Achten, E. Beta-alanine supplementation augments muscle carnosine content and attenuates fatigue during repeated isokinetic contraction bouts in trained sprinters. J. Appl. Physiol. 2007, 103, 1736–1743. [Google Scholar]

[6] utka TL, Lamboley CR, McKenna MJ, et al. Effects of carnosine on contractile apparatus Ca2þ sensitivity and sarcoplasmic reticulum Ca2þ release in human skeletal muscle fibers. J Appl Physiol (1985) 2012; 112:728– 736.

[7] Stein, R.B., Bobet, J., Oğuztöreli, M.N. and Fryer, M., 1988. The kinetics relating calcium and force in skeletal muscle. Biophysical journal, 54(4), pp.705-717.

[8] Dutka, T.L.; Lamb, G.D. Effect of carnosine on excitation-contraction coupling in mechanically-skinned rat skeletal muscle. J. Muscle Res. Cell Motil. 2004, 25, 203–213. [Google Scholar]

[9] A. Popovic. An in situ study of bioenergetic propertis of BHK21/C13 cells treated with Karnozin EXTRA® and NOW L­Carnosine® https://www.2021.febscongress.org/abstract_preview.aspx?idAbstractEnc=4424170095093093096099424170

10. Suyama, Y.; Suzuki, T.; Maruyama, M.; Saito, K. Determination of carnosine, anserine and beta-alanine in the muscle of animals. Bull. Jpn. Soc. Sci. Fish 1970, 36, 1048–1053. [Google Scholar]