CreGAAtine vs. Creatine – sličnosti i razlike

Objasnićemo šta je kreatin i zašto se CreGAAtine zbog svoje jedninstvene formule razlikuje od svih sličnih suplemenata, zašto se ljudi odlučuju za njega i zašto je idealan i za tebe.

Šta je kreatin? 

Kreatin (od grčkog kreas, meso) zauzima posebno mesto među sportskim suplementima, jer je jedan od najviše proučavanih suplemenata na tržištu sa dugom tradicijom upotrebe (otkriven 1927. godine). Kreatin je supstanca koja se prirodno proizvodi u našem telu iz tri aminokiseline – arginina, glicina i metionina.

U našem telu, kreatin može da veže visokoenergetsku fosfatnu grupu (Pi) formirajući fosfokreatin (Pcr) (ili kreatin fosfat (CP)) uz pomoć enzima zvanog kreatin kinaza (CK). Na ovaj način, Pcr služi kao rezerva visokoenergetskih fosfata u skeletnim mišićima, mozgu i srcu. Pcr može brzo da donira fosfatne grupe za regeneraciju nivoa adenozin trifosfata (ATP), energetske valute ćelije, koja se brzo iscrpljuje tokom kratkih perioda intenzivnog vežbanja (Slika 1). U ovoj reakciji, Pcr se razgrađuje na kreatin i fosfatnu grupu koja se zatim vezuje za adenozin difosfat (ADP), stvarajući tako ATP. Sistem fosfokreatina je najbrži energetski sistem u našem telu, jer može da resintetiše ATP brže od ćelijskog disanja. To je ključni energetski sistem za trening visokog intenziteta, jer će se koristiti za prvih 10 do 12 sekundi intenzivnog vežbanja (1).

Slika 1. Energetski sistem fosfokreatina

Šta je CreGAAtine?

CreGAAtine je novi suplement namenjen za one kojima je potrebno više energije i bolja koncentracija. Reč je o jedinstvenoj formulaciji koja je na tržište došla nakon dugog niza godina istraživanja koje je vodio jedan od 10 najboljih stručnjaka za kreatin u svetu, prof. Sergej Ostojić. Vlasnička formulacija je stigla na police sportskih suplementa 2021. zahvaljujući saradnji Carnomed-a i Applied Bioenergetics Lab-a.

CreGAAtine je suplement koji sadrži kreatin (u obliku kreatin monohidrata) i njegov direktni prekursor – guanidinosirćetnu kiselinu (GAA). GAA je organsko jedinjenje koje se sintetiše u reakciji dve aminokiseline – L-arginina i glicina, regulisano enzimom koji se zove L-arginin-glicin amidinotransferaza (AGAT). U ovoj hemijskoj reakciji, dve aminokiseline se vezuju zajedno, formirajući GAA i nusproizvod ornitin. U sledećem koraku, jedna metil grupa se dodaje u GAA formirajući kreatin uz pomoć enzima S-adenozil-L-metionin:N-gvanidinoacetat metiltrasferaze (GAMT) (Slika 2).

Slika 2. Guanidinosirćetna kiselina (GAA) kao prekursor kreatina

Razlike između CreGAAtine-a i kreatina

 

Postoji 6 glavnih razlika između CreGAAtine i običnih formulacija kreatina:

 • CreGAAtine je superiorniji u povećanju nivoa kreatina u mišićima u poređenju sa samim kreatinom
 • CreGAAtine je superiorniji u povećanju nivoa kreatina u mozgu u poređenju sa samim kreatinom
 • CreGAAtine ne dovodi do prekomernog povećanja telesne težine, verovatno zbog manjeg zadržavanja vode sa CreGAAtine-om u poređenju sa samim kreatinom
 • Manje je onih koji ne reaguju na CreGAAtine u poređenju sa samim kreatinom
 • CreGAAtine povećava snagu sa fokusom na manje razvijene mišićne grupe.
 • CreGAAtine je zaštićen od razgradnje u neaktivni oblik zbog jednodoznog pakovanja u troslojnim kesicama

Da biste pročitali više o svakoj od ovih tačaka, pogledajte naš blog post „CreGAAtine – Šta je to, kako funkcioniše i tačna doza“ 

 

Molekularne formule

Molekularne formule GAA i kreatina u njihovom sintetičkom putu prikazane su na Slici 3. Proces počinje od dve aminokiseline, L-arginina i glicina, koje formiraju GAA i ornitin. U sledećem koraku, GAA vezuje jednu metil grupu i formira kreatin.

Slika 3. Molekularne formule kreatina i GAA

Značaj

Značaj CreGAAtine-a leži u njegovoj superiornosti nad kreatinom:

 • Posle 28 dana konzumacije CreGAAtine-a, CreGAAtine  dovodi do 8,5 puta većeg porasta kreatina u skeletnim mišićima u poređenju sa samim kreatinom. Ovaj efekat je verovatno zbog 4 „vrata“ koja CreGAAtine koristi za ulazak u ćeliju, za razliku od 1 ulaza sa običnim kreatinom (2).
 • Od ukupne energije proizvedene u našem telu, mozak koristi 20%. U našem mozgu postoji specifičan oblik kreatin kinaze (BB-CK) što ukazuje da je kreatinski sistem veoma važan za proizvodnju energije u mozgu (3). Različite studije pokazuju da kreatin može poboljšati pamćenje i inteligenciju nakon oralne konzumacije (4). Upotreba CreGAAtine tokom 4 nedelje dovodi do 3,9 većeg povećanja nivoa kreatina u sivoj materiji mozga i 1,9 većeg povećanja bele materije mozga za razliku od samog kreatina (2).
 • Suplement CreGAAtine daje 20% veću snagu nakon 4 nedelje u poređenju sa samim kreatinom. Prema dosadašnjim istraživanjima, CreGAAtine verovatno cilja na manje razvijene mišićne grupe i tako pomaže slabijim mišićima da ojačaju. Jedno od potencijalnih objašnjenja je da mišići bolje apsorbuju GAA, pošto ovi mišići imaju niže početne nivoe GAA i kreatina (2).
 • Manje je onih koji ne reaguju na CreGAAtine u poređenju sa samim kreatinom (5). Kada transporteri kreatina postanu zasićeni, GAA može da koristi dodatne puteve da uđe u ćeliju i prevaziđe problem ograničenog korišćenja suplemenata na bazi kreatina (6,7).
 • U poređenju sa samim kreatinom, primena GAA i kreatina dovodi do manjeg povećanja telesne težine. Prekomerno povećanje telesne težine uz standardne suplemente na bazi kreatina se može prepoznati i kao neželjeni efekat, npr. u sportovima gde je težina važna, kod ženske populacija, itd. Ovo svojstvo CreGAAtine-a može biti posledica nižeg kapaciteta vezivanja vode CreGAAtine-a u odnosu na sam kreatin. GAA je manje hidrofilan molekul od kreatina, što znači da molekul GAA manje „voli“ vodu od kreatina (2).
 • CreGAAtine je zaštićen od razgradnje u neaktivan oblik (kreatinin) jer je upakovan u kesice sa jednom dozom. Ovakvo pakovanje obezbeđuje da se kreatin ne pretvara u svoj neaktivni oblik (kreatinin), što se lako može desiti kada se kreatin pakuje u velika pakovanja (8,9).

 

Neželjeni efekti

Do sada nema poznatih neželjenih efekata CreGAAtine-a. Iako sama GAA komponenta može zahtevati više metil grupa za svoj metabolizam i u ne preporučenim visokim dozama dovodi do povećanja homocisteina, ovaj efekat se sprečava dodavanjem kreatina koji je sam po sebi metil donor. Studija na muškarcima i ženama je pokazala da kada se GAA i kreatin koriste kao mešavina tokom 4 nedelje, ne dolazi do hiperhomocisteinemije (nivoa homocisteina iznad referentnog opsega u krvi) (10) .

Glavna namena

CreGAAtine je sportski suplement, idealan i za muškarce i za žene. Njegov glavni efekat se ogleda u povećanim zalihama kreatina u našim mišićima, što daje više energije za intenzivan trening. Više energije u našem sistemu obezbeđuje veći kapacitet vežbanja i bolje rezultate.

Zaključak

CreGAAtine predstavlja naučnu revoluciju u svetu sportskih suplemenata. Ako želite da date energiju svom telu, pomerite svoje granice tokom dana vežbanja i isprobate ovu inovativnu formulu, onda je CreGAAtine idealan suplement za vas.

Reference:

 1. Wyss M, Kaddurah-Daouk R. Creatine and creatinine metabolism. Physiol Rev. 2000;80(3):1107-1213. doi:10.1152/physrev.2000.80.3.1107
 2. Semeredi S, Stajer V, Ostojic J, Vranes M, Ostojic SM. Guanidinoacetic acid with creatine compared with creatine alone for tissue creatine content, hyperhomocysteinemia, and exercise performance: A randomized, double-blind superiority trial. Nutrition. 2019;57:162-166. doi:10.1016/j.nut.2018.04.009
 3. Avgerinos KI, Spyrou N, Bougioukas KI, Kapogiannis D. Effects of creatine supplementation on cognitive function of healthy individuals: A systematic review of randomized controlled trials. Exp Gerontol. 2018;108:166-173. doi:10.1016/j.exger.2018.04.013
 4. Wallimann T, Wyss M, Brdiczka D, Nicolay K, Eppenberger HM. Intracellular compartmentation, structure and function of creatine kinase isoenzymes in tissues with high and fluctuating energy demands: the ‘phosphocreatine circuit’ for cellular energy homeostasis. Biochem J. 1992 Jan 1;281 ( Pt 1)(Pt 1):21-40. doi: 10.1042/bj2810021. PMID: 1731757; PMCID: PMC1130636.
 5. Ostojic SM. Short‐term GAA loading: Responders versus nonresponders analysis. Food Science & Nutrition. 2020 Aug;8(8):4446-8.
 6. Tachikawa M, Kasai Y, Yokoyama R, et al. The blood-brain barrier transport and cerebral distribution of guanidinoacetate in rats: involvement of creatine and taurine transporters. J Neurochem. 2009;111(2):499-509. doi:10.1111/j.1471-4159.2009.06332.x
 7. Christie DL. Functional insights into the creatine transporter. Subcell Biochem. 2007;46:99-118. doi:10.1007/978-1-4020-6486-9_6
 8. Sakata Y, Shiraishi S, Otsuka M. Effect of pulverization on hydration kinetic behaviors of creatine anhydrate powders. Colloids Surf B Biointerfaces. 2004;39(4):187-193. doi:10.1016/j.colsurfb.2004.07.016
 9. Uzzan M, Nechrebeki J, Zhou P, Labuza TP. Effect of water activity and temperature on the stability of creatine during storage. Drug Dev Ind Pharm. 2009;35(8):1003-1008. doi:10.1080/03639040902755197
 10. Ostojic, Sergej M., Nikola Todorovic, and Valdemar Stajer. “Effect of Creatine and Guanidinoacetate Supplementation on Plasma Homocysteine in Metabolically Healthy Men and Women.” Annals of Nutrition and Metabolism 77.5 (2021): 307-308.

References:

 1. Wyss M, Kaddurah-Daouk R. Creatine and creatinine metabolism. Physiol Rev. 2000;80(3):1107-1213. doi:10.1152/physrev.2000.80.3.1107
 2. Semeredi S, Stajer V, Ostojic J, Vranes M, Ostojic SM. Guanidinoacetic acid with creatine compared with creatine alone for tissue creatine content, hyperhomocysteinemia, and exercise performance: A randomized, double-blind superiority trial. Nutrition. 2019;57:162-166. doi:10.1016/j.nut.2018.04.009
 3. Avgerinos KI, Spyrou N, Bougioukas KI, Kapogiannis D. Effects of creatine supplementation on cognitive function of healthy individuals: A systematic review of randomized controlled trials. Exp Gerontol. 2018;108:166-173. doi:10.1016/j.exger.2018.04.013
 4. Wallimann T, Wyss M, Brdiczka D, Nicolay K, Eppenberger HM. Intracellular compartmentation, structure and function of creatine kinase isoenzymes in tissues with high and fluctuating energy demands: the ‘phosphocreatine circuit’ for cellular energy homeostasis. Biochem J. 1992 Jan 1;281 ( Pt 1)(Pt 1):21-40. doi: 10.1042/bj2810021. PMID: 1731757; PMCID: PMC1130636.
 5. Ostojic SM. Short‐term GAA loading: Responders versus nonresponders analysis. Food Science & Nutrition. 2020 Aug;8(8):4446-8.
 6. Tachikawa M, Kasai Y, Yokoyama R, et al. The blood-brain barrier transport and cerebral distribution of guanidinoacetate in rats: involvement of creatine and taurine transporters. J Neurochem. 2009;111(2):499-509. doi:10.1111/j.1471-4159.2009.06332.x
 7. Christie DL. Functional insights into the creatine transporter. Subcell Biochem. 2007;46:99-118. doi:10.1007/978-1-4020-6486-9_6
 8. Sakata Y, Shiraishi S, Otsuka M. Effect of pulverization on hydration kinetic behaviors of creatine anhydrate powders. Colloids Surf B Biointerfaces. 2004;39(4):187-193. doi:10.1016/j.colsurfb.2004.07.016
 9. Uzzan M, Nechrebeki J, Zhou P, Labuza TP. Effect of water activity and temperature on the stability of creatine during storage. Drug Dev Ind Pharm. 2009;35(8):1003-1008. doi:10.1080/03639040902755197
 10. Ostojic, Sergej M., Nikola Todorovic, and Valdemar Stajer. “Effect of Creatine and Guanidinoacetate Supplementation on Plasma Homocysteine in Metabolically Healthy Men and Women.” Annals of Nutrition and Metabolism 77.5 (2021): 307-308.