Kre-alkalyn i CreGAAtine studije

Prema proizvođaču, Kre-alkalin je ’’puferovana’’ formulacij a na bazi kreatina, koja garantuje da kreatin ostaje netaknut u želucu i da ima veću bioraspoloživost.

Uprkos vrlo smelim marketinškim tvrdnjama, poput toga da je  Krealkalyn „do deset puta moćnijeg od običnog kreatina“; „Najmoćniji kreatin na svetu“, nauka dokazuje sasvim suprotno.

Naučna studija objavljena 2013. godine ispitivala je efekte Krealkaline-a u odnosu na standardni kreatin-monohidrat. Bila je to dvostruko slepa randomizirana kontrolisana studija sprovedena na 36 muških ispitanika (Jagim et al, 2012). Neki od važnih parametara koji su analizirani u ispitivanju bili su:

  1. Sadržaj kreatina u mišićima
  2. Građa tela
  3. 1 RM Bench press
  4. Kapacitet anaerobnog sprinta

Krealkaline nije bio superiorniji ni u jednoj od ovih kategorija. U tekstu koji sledi ćemo detaljnije obraditi ove rezultate.

Sadržaj kreatina u mišićima nije veći u Krealkalyne grupama nakon 4 nedelje administracije u poređenju sa grupom kreatin-monhidrat. Ni kada se primenjuje u standardnim dozama koje je predložio proizvođač, niti u dozama ekvivalentnim kreatin-monohidratu, efekti Krealkalyne-a ne odgovaraju marketinškim tvrdnjama. Posle 4 nedelje, primena standardne doze Krealkalyne-a rezultira porastom sadržaja kreatina u mišićima za 4,71 +/- 27,0%, doza Krealkaline ekvivalentna dozi kreatin-monohidrata daje porast od 9,07 +/- 23,2%, dok kreatin-monohidrat povećava mišićni kreatin za 22,3 +/- 21,0%. U oba slučaja, primenom i više i niže doze Krealkalyne-a, ne dolazi do većeg porasta kreatina u mišiću.

Što se tiče telesne strukture, nije bilo značajnih razlika u ukupnoj telesnoj vodi niti u telesnoj masi bez masti. U grupi Krealkalyne sa standardnom dozom, procenat ukupne telesne vode nakon 4 nedelje bio je 35,9%, dok je u grupi sa kreatin-monohidratom bio 33,9%. Što se tiče promene mase bez masti u odnosu na početnu vrednost, ono iznosi približno porast od 1 kg i u grupi koje su primale kreatin monohidrat i u grupi sa dozom Krealkalyne-a koja je ekvivalentna dozi kreatin-monohidrata. U grupi sa uobičajenom dozom Krealkalyne-a, promena mase bez masti bila je manja od 0,5 kg nakon 4 nedelje.

Istraživači su takođe sproveli test maksimalnog ponavljanja (1 RM) na bench press-u. U skladu sa prethodnim rezultatima, Krealkaline nije prouzrokovao veći porast u poređenju sa grupom koja uzima kreatin-monohidrat. Dok kreatin-monohidrat uzrokuje porast od 4,58 kg, unos Krealkalyne-a rezultira povećanjem od 3,3 kg u bench press 1RM.

Konačno, rezultati ispitivanja anaerobnog kapaciteta takođe ne favorizuju Krealkalyne. Rezultati pokazuju da se ukupni radni kapacitet povećava za oko 5% u grupi sa kreatin-monohidratom i u grupi sa Krealkalyne-om sa dozom ekvivalentnoj kreatin-monohidratu. Kada se Krealkalyne uzima kao što je predloženo od strane proizvođača, promena je bila jedva primetna sa manje od 0,1%.

CreGAAtine

 

Nasuprot gorenavedenim podacima, CreGAAtine je zasnovan na čvrstoj naučnoj osnovi. Ovde ćemo kratko izneti naučnu studiju koja je ispitivala efekte kombinacije kreatin-GAA u odnosu na sam kreatin-monohidrat. Randomizirano dvostruko slepo ispitivanje superiornosti istraživalo je efekte na 14 mladića. Studija je analizirala sadržaj kreatina u mišićima i mozgu i bench press 1 RM. Efekti su analizirani nakon 4 nedelje primene i pokazali su apsolutnu superiornost GAA-kreatina u odnosu na kreatin-monohidrat (Semeredi et al, 2018).

Rezultati nesumnjivo favorizuju GAA-kreatin kada su u pitanju promene ukupnog sadržaja kreatina u mišićima u odnosu na početnu vrednost. Dok je kreatin-monohidrat povećao kreatin u mišićima za maksimalno cca 10%, kombinacija GAA-kreatin dovela je do maksimalnog porasta od cca 60%. Kada se uporede prosečne vrednosti kreatina u odnosu na početne vrednosti, 16,9% naspram 2%, to daje relativnu razliku od 8,5 puta više kreatina u mišićima nakon 4-nedeljne primene GAA-kreatina. Slično tome, sadržaj kreatina u mozgu je veći u grupi GAA-kreatin nakon merenja nivoa kreatina magnetskom rezonancom. Konkretno, 3,9 puta veća promena se primećuje u sivoj masi mozga kada se uzima GAA-kreatin, dok je porast u beloj masi 1,9 puta veći u istoj grupi.

Rezultati testova sa bench press 1 RM daju značajnu prednost GAA-kreatin kombinaciji u odnosu na kreatin-monohidrat. Promena u odnosu na početnu vrednost u grupi GAA-combo dostigla je 5,8 kg. To čini 1,3 puta veću promena u odnosu na rezultat u grupikoja je uzimala sam kreatin-monohidrat.

Ova studija takođe je istražila ukupnu težinu učesnika studije na početku i na kraju ispitivanja. Rezultati ukazuju na dominantnu ulogu CreGAAtine-a u svim sportskim disciplinama gde je težina značajna kategorija. Naime, porast telesne težine je manji u grupi GAA-kreatin za 0,9 kg, što verovatno znači da ova kombinacija ne rezultira zadržavanjem vode. The results indicate a dominant role of CreGAAtine in all weight-sensitive sport disciplines. Namely, the body weight increase is lower in GAA-creatine arm by 0.9 kg which probably implies that this combination does not result in water retention.

References:

Jagim, A. R., Oliver, J. M., Sanchez, A., Galvan, E., Fluckey, J., Reichman, S., Talcott, S., Kelly, K., Meininger, C., Rasmussen, C., & Kreider, R. B. (2012). Kre-Alkalyn® supplementation does not promote greater changes in muscle creatine content, body composition, or training adaptations in comparison to creatine monohydrate. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 9(Suppl 1), P11. https://doi.org/10.1186/1550-2783-9-S1-P11

Semeredi, S., Stajer, V., Ostojic, J., Vranes, M., & Ostojic, S. M. (2019). Guanidinoacetic acid with creatine compared with creatine alone for tissue creatine content, hyperhomocysteinemia, and exercise performance: A randomized, double-blind superiority trial. Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.), 57, 162–166. https://doi.org/10.1016/j.nut.2018.04.009