Ultimativna kombinacija: Karnozin Extra + CreGAAtine

Ako želite da povećate snagu i otpornost svog organizma na prirodan način, onda je ovo tekst za vas.

Verovatno ste već do sada u ovoj eri suplementacije u sportu čuli za beta alanin. Međutim, nije beta alanin ono što njega čini izvanrednom supstancom u svetu fitnesa i sporta, već je to supstanca koja iz njega nastaje, a to je karnozin (beta-alanil-L-histidin). Karnozin je supstanca koja je prvi put otkrivena upravo u skeletnom mišiću, a potom je utvrđeno da je njegova koncentracija ovde i najviša u poređenju sa drugim našim organima .

U tekstu koji sledi približićemo vam zašto je karnozin tako moćna supstanca i koji su njegovi efekti, od kojih većina potiče zahvaljujući imidazolnom prstenu iz L-histidin komponente, i koje su to koristi od njegove suplementacije u sportu.

Postoji 7 ’’frontova’’ na kojima je karnozin pobednik svake bitke, čime dovodi do poboljšanja sportskog performansa, a to su:

 

1. Regulacija pH vrednosti u mišiću – odlaže zamor

2. Regulacija kalcijuma u mišićima – povećava silu mišićne kontakcije

3. Antioksidativni kapacitet

4. Antiglikacija

5. Aktivacija karboanhidraze

6. Heliranje teških metala

7. Podstiče rad mitohondrija

 

Tokom srednje teškog do intenzivnog vežbanja, dolazi do nagomilavanja vodonikovih jona (H+) u skeletnom mišiću čime opada pH VREDNOST, što kao krajnji efekat ima uticaj na rad mišića. Kada je primarni izvor energije razgradnja glukoze (proces zvan glikoliza), što se dešava kod intenzivnog vežbanja, veća je i proizvodnja mlečne kiseline i H+. Povišen nivo H+ dovodi do daljeg opadanja pH vrednosti odnosno stvaranja kisele sredine u mišiću, a to je jedan od glavnih uzroka zamora mišića. Zamor mišića dovodi do toga da mišić ne može više da se kontrahuje i razvije određenu silu neophodnu za vežbanje.

 

Karnozin takođe dovodi do aktivacije enzima zvanog KARBOANHIDRAZA. Karboanhidraza je takođe zadužena za održavanje optimalne acido-bazne ravnoteže u organizmu . Carboanhydrase is also responsible for maintaining optimal acid-base balance in the body [3],[4].

Upravo iz ovoga proizilazi da ako se pad pH vrednosti može prevenirati ili odložiti, time možemo odložiti i zamor mišića i produžiti trening. Jedna od glavnih uloga karnozina u našim mišićima je baš ta – da održava pH vrednost u fiziološkom okviru i da sprečava njen pad. Karnozin deluje kao pufer koji smanjuje kiselost u aktivnom mišiću tokom vežbanja visokog intenziteta .

 

Dok karnozin smanjuje kiselost koja nastaju usled korišćenja glukoze kao primarnog izvora energije, CreGAAtine nudi alternativni izvor energije u vidu fosfokreatina. Time sprečavamo da se naš mišić primarno osloni na glukozu prilikom vežbanja i time dođe do bržeg zamora ukoliko ne postoji neki drugi vid energije koji se može iskoristiti. This prevents our muscle from relying primarily on glucose during exercise and thus leads to faster fatigue if there is no other type of energy that can be used.

 

fo

SINERGIJA CreGAAtine-a i Karnozina Extra
     
CreGAAtine osfokreatin kao izvor energije dložen zamor mišića i povećana adaptacija na trening      
Karnozin Extra sprečava porast kiselosti kad je glukoza izvor energije

 

KALCIJUM je jedna od ključnih komponenti koja je odgovorna za kontakciju mišića. Kada nervni impuls da signal mišićnoj ćeliji da se izvrši kontakcija, kalcijum je taj koji prenosi ovaj signal unutar ćelije. Karnozin deluje tako što povećava osetljivost na kalcijum u ovom aparatu, i to što je viša koncentracija karnozina u ćeliji, to je veći efekat na povećanje osetljivosti . Ovo bolje iskorišćavanje kalcijuma pod uticajem karnozina povećava silu mišićne kontakcije.

Intenzivno vežbanje i kontrakcija mišića povećavaju produkciju reaktivnih kiseoničnih vrsta (engl. Reactive Oxygen Species, ROS). ROS mogu imati i pozitivne i negativne efekte po mišićnu ćeliju, a jedan od njih je prerani mišićni zamor koji stvara grčeve. Karnozin Extra ima izražen antioksidativni kapacitet u odnosu na standardni karnozin.

 

Karnozin Extra takođe podstiče RAD MITOHONDRIJA, čime kao i CreGAAtine deluje na bioenergetiku našeg organizma. Karnozin Extra deluje tako što povećava bazalno disanje u mitohondrijama kao i maksimalni kapacitet respiratornog lanca u mitohondrijama .

Iz svega priloženog, jasno je zašto onda u nazivu teksta stoji   ultimativna kombinacija.

 

 

Picture 1. The effect of Karnozina Extra i commercially available carnosine in concentration 2.0, 5.0 and 10.0 mM on mitochondrial activity, taken from Popovic. An in situ study of bioenergetic propertis of BHK21/C13 cells treated with Karnozin EXTRA® and NOW L­Carnosine® https://www.2021.febscongress.org/abstract_preview.aspx?idAbstractEnc=4424170095093093096099424170


[1] Skulachev, V.P. Biological role of carnosine in the functioning of excitable tissues.Centenary of Gulewitsch’s discovery. Biochem. (Mosc) 2000, 65, 749–750. [Google Scholar]

[2] MacClaren, D.P.; Gibson, H.; Parry-Billings, M.; Edwards, R.H.T. A review of metabolic and physiological factors in fatigue. Exerc. Sports Sci. Rev. 1989, 17, 29–68. [Google Scholar]

[3] Ohno, H., Hirata, F., Terayama, K., Kawarabayashi, T., Doi, R., Kondo, T. and Taniguchi, N., 1983. Effect of short physical exercise on the levels of zinc and carbonic anhydrase isoenzyme activities in human erythrocytes. European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology, 51(2), pp.257-268.

[4] Saada, M.C., Montero, J.L., Vullo, D., Scozzafava, A., Winum, J.Y. and Supuran, C.T., 2011. Carbonic anhydrase activators: gold nanoparticles coated with derivatized histamine, histidine, and carnosine show enhanced activatory effects on several mammalian isoforms. Journal of medicinal chemistry, 54(5), pp.1170-1177.

[5] Derave, W.; Ozdemir, M.S.; Harris, R.C.; Pottier, A.; Reyngoudt, H.; Koppo, K.; Wise, J.A.; Achten, E. Beta-alanine supplementation augments muscle carnosine content and attenuates fatigue during repeated isokinetic contraction bouts in trained sprinters. J. Appl. Physiol. 2007, 103, 1736–1743. [Google Scholar]

[6] utka TL, Lamboley CR, McKenna MJ, et al. Effects of carnosine on contractile apparatus Ca2þ sensitivity and sarcoplasmic reticulum Ca2þ release in human skeletal muscle fibers. J Appl Physiol (1985) 2012; 112:728– 736.

[7] Stein, R.B., Bobet, J., Oğuztöreli, M.N. and Fryer, M., 1988. The kinetics relating calcium and force in skeletal muscle. Biophysical journal, 54(4), pp.705-717.

[8] Dutka, T.L.; Lamb, G.D. Effect of carnosine on excitation-contraction coupling in mechanically-skinned rat skeletal muscle. J. Muscle Res. Cell Motil. 2004, 25, 203–213. [Google Scholar]

[9] A. Popovic. An in situ study of bioenergetic propertis of BHK21/C13 cells treated with Karnozin EXTRA® and NOW L­Carnosine® https://www.2021.febscongress.org/abstract_preview.aspx?idAbstractEnc=4424170095093093096099424170

10. Suyama, Y.; Suzuki, T.; Maruyama, M.; Saito, K. Determination of carnosine, anserine and beta-alanine in the muscle of animals. Bull. Jpn. Soc. Sci. Fish 1970, 36, 1048–1053. [Google Scholar]